CWP Дарява

CWP дари преносими компютри на детски градини в община Венец

На 17.09.2021 г. CWP дари седем преносими компютъра на детски градини в община Венец. Тези компютри ще бъдат от помощ за дистанционни образователни занимания в условията на пандемия. CWP предприе това дарение в качеството си на социално отговорен инвеститор и следвайки политиката си за подпомагане на местната общност в райони, където CWP развива проекти.
Екипът на CWP е в процес на уточняване параметрите на социална програма заедно с Община Венец, която да бъде имплементирана в периода на развитие и експлоатация на вятърен парк „Габрица“. Целта на социалната програма е да подпомогне инициативи, които са от особена значимост за местното население, както и да спомогне за подобряване на условията на живот в общината в дългосрочен план.