Дарения на детски съоръжения за игра

Като част от своята годишна социална програма, съвместно с подкрепата на община Венец, дружеството дари и организира монтажа на детски съоръжения за игра, които да зарадват децата от селата Габрица, Дренци и Черноглавци по повод настъпването на пролетта.