Бюджет и социална програма

CWP внесе официално своето предложение за бюджет и социална програма в Община Ветрино

В началото на месеца, инвеститорът официално внесе своето предложение за бюджет и план за социална програма в Община Ветрино. Като част от проекта, компанията планира реализацията на социална програма, целяща подпомагането на най-необходимите за местното население проекти и инициативи. Предвиденият бюджет за Община Ветрино е в общ размер на 435 000лв. За усвояването на този бюджет по най-добрия начин, CWP разчита на местното население и администрация, с оглед на което ще организира създаването на Настоятелство, отговарящо за избора на най-подходящите проекти и инициативи. Прочетете повече тук.